Uncategorized

Уважаемые русскоязычные жители Пикку Хуопалахти!

Уважаемые русскоязычные родители, живущие в Пикку Хуопалахти,

Нравится ли вам жить в этом районе? Важно ли вам чувствовать себя частью местного сообщества? Чего вы ждете от объединения жителей Пикку Хуопалахти?

Мы проводим исследование, изучая дух взаимодействия и деятельность объединения жителей микрорайона Пикку Хуопалахти. Можем ли мы проинтервьюировать вас по этой теме?

Город Хельсинки готов компенсировать ваше время билетами в кино.

К вам обращаются студенты отделения социальной работы Хельсинкского университета. Мы проводим исследование вместе с объединением жителей района Пикку Хуопалахти Pikkis Juhlii ry. Целевая группа для интервьюирования – иноязычные семьи с детьми, и начать мы решили с русскоязычных родителей.

В исследовании мы хотим выяснить, насколько важны для семей с детьми, проживающих в городских условиях, к примеру, в многоэтажных домах, то, в каком районе они живут и каковы взаимоотношения с соседями. Под взаимоотношениями подразумевается то, насколько люди общаются и делают что-то такое вместе, что помогает чувствовать себя защищенным и доверять окружающим.

Мы готовы проводить индивидуальные интервью, о времени и месте можем договориться с каждым отдельно, но желательно в ноябре. При необходимости есть возможность пригласить переводчика с русским языком.

Для участия в интервью не нужно никакой подготовки. Нас интересуют опыт и мнения каждого конкретного человека.

При проведении исследования применяются общие правила: интервью записывается на диктофон, но запись доступна только исследователям и использовать ее можно только для исследования. По окончании работы все записи уничтожаются. По отчету исследования личности участников интервью восстановить невозможно.

Если вы можете принять участие в интервью или у вас есть вопросы, свяжитесь с интервьюерами Лиисой Фукс и Сааной Райттила или с жителем Пикку Хуопалахти Ханни Хювяринен (также по-русски).

С уважением,

Liisa​ ​Fuchs
liisa.fuchs@helsinki.fi​​                              ​​

Saana​ ​Raittila
saana.raittila@helsinki.fi

Hanni​ ​Hyvärinen,​ фонд Cultura​ и Pikkis juhlii ry
hanni@pikkisjuhlii.fi
тел.: 045 1337 337

 

Hyvä​ pikkuhuopalahtelainen ​venäjänkielinen​ ​lapsiperheen vanhempi,

Viihdytkö asuinalueellasi? Mitä yhteisöllisyys merkitsee sinulle? Entä millaista toimintaa toivoisit Pikku Huopalahden asukasyhdistyksen järjestävän?

Teemme tutkimusta aiheesta Pikku Huopalahden asuinalueen yhteisöllisyys ja asukastoiminta. Voisimmeko haastatella sinua näistä aiheista?

Helsingin kaupunki tarjoaa haastateltaville elokuvaliput.

Me haastattelijat olemme sosiaalityön opiskelijoita Helsingin yliopistolta. Tutkimus tehdään yhteistyössä Pikku Huopalahden asukasyhdistyksen Pikkis Juhlii ry:n kanssa. Tutkimus keskittyy muun kuin suomen- tai ruotsinkielisten lapsiperheiden kokemuksiin ja ensimmäiseksi haastattelemme venäjänkielisiä perheitä.

Entä mitä tarkoitamme Pikku Huopalahden asuinalueen yhteisöllisyydellä? Yhteisöllisyys on esimerkiksi ihmissuhteita sekä yhteistä tekemistä, joka parhaimmillaan voi rakentaa turvallisuuden tunnetta ja luottamusta suhteessa muihin alueen asukkaisiin.

Haastattelu järjestetään yksilöhaastatteluna ja voimme sopia ajan ja paikan erikseen, kuitenkin marraskuun aikana. Tarvittaessa voimme käyttää venäjän kielen tulkkia.

Haastatteluun osallistuminen ei edellytä erityisiä tietoja. Tutkimuksessa meitä kiinnostaa jokaisen ihmisen oma kokemus ja ajatukset aiheesta.

Tutkimuksessa noudatetaan tutkimuksenteon yleisiä sääntöjä: Keskustelu äänitetään, mutta äänitteen kuuntelevat ainoastaan haastattelijat ja vain tutkimustarkoituksessa. Kun tutkimus on valmis, äänitteet hävitetään eikä niihin palata enää myöhemmin. Tutkimusraportista ei voida tunnistaa tutkimukseen osallistuneita henkilöitä.

Jos voisit osallistua tutkimukseen tai jos sinulla on jotakin kysyttävää ota yhteyttä haastattelijoihin Liisa Fuchs ja Saana Raittila tai voit ottaa yhteyttä Pikku Huopalahden asukkaaseen Hanni Hyväriseen (myös venäjäksi)

Ystävällisin​ ​terveisin,

Liisa​ ​Fuchs
liisa.fuchs@helsinki.fi​​

Saana​ ​Raittila
​​saana.raittila@helsinki.fi

Hanni​ ​Hyvärinen,​ Cultura​ ​-säätiö​ ​ja Pikkis juhlii ry
hanni@pikkisjuhlii.fi
puh. 045 1337 337

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *