Yhdistys

Pikkis juhlii ry perustettiin maaliskuussa 2017. Tavoitteemme on kehittää Pikku Huopalahden kaupunginosakulttuuria yhtä värikkääksi kuin kotitalomme ovat. Haluamme saada alueellamme asuvat erilaiset, eri ikäiset ja eri kieliset ja -taustaiset ihmiset tekemään mukavia asioita yhdessä viihtyvyyden ja tasa-arvon hengessä.

Järjestämme kerran vuodessa kyläjuhlat, joita tekemään kutsumme kaikki alueen yhdistykset, yritykset ja asukkaat. Järjestämme myös pienempiä tapahtumia kuten vaatteidenvaihtoa, pyöräkirppistä, vieraskasvilajitalkoita ja asukasiltoja ajankohtaisista aiheista. Kannustamme kierrättämään, korjaamaan, tuunaamaan ja pitämään huolta alueestamme yhdessä. Yhteistyö muiden alueen toimijoiden kanssa on tärkeää, sillä yhdessä olemme enemmän. Tule mukaan!

Liity meihin somessa!

Pikkis juhlii -yhteisö Facebookissa

Pikkis juhlii insta

Liity jäseneksi!

Tule mukaan Pikkis juhlii ry:n jäseneksi! Jäsenenä tuet toimintaamme eikä se velvoita sinua mihinkään. Halutessasi olet lämpimästi tervetullut mukaan toimintaamme sinulle sopivimmalla tavalla. Liittyminen onnistuu täyttämällä jäsenlomakkeen täällä (Google forms) ja maksamalla jäsenmaksun. Lisätietoa: info@pikkisjuhlii.fi

Jäsenmaksut

  • Jäsenmaksu 10 €
  • Työttömät, eläkeläiset, kotona olevat 5 €
  • Ainaisjäsenyys 100 €

Y-tunnus

2835110 – 1

Pikkis juhlii ry: tietosuojaperiaatteet

Pikkis juhlii ry huolehtii siitä, että tietosuojaperiaatteita noudatetaan kaikissa henkilötietojen käsittelyvaiheissa. Yhdistyksen toiminnan kannalta tärkeitä yhteystietoja suojellaan lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Yhdistys sitoutuu noudattamaan toiminnassaan vuonna 2018 sovellettavaksi tulevan tietosuojalainsäädännön periaatteita.

Tietosuoja-asetuksen tarkoituksena on lisätä henkilötietojen käsittelyn avoimuutta ja läpinäkyvyyttä sekä vahvistaa rekisteröityjen oikeuksia valvoa henkilötietojensa käsittelyä.

Tietosuoja-asetusta sovelletaan luonnollisten henkilöiden henkilötietojen käsittelemiseen, kun henkilötiedot muodostavat rekisterin osan.

Yhdistys kerää henkilötietoja vain tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä niitä käsitellä myöhemmin alkuperäisestä tarkoituksesta poikkeavalla tavalla.

Laatimispvm: 21.5.2018

Rekisterinpitäjä

Nimi: Pikkis juhlii ry

Y-tunnus: 2835110 – 1

Yhteystiedot: Kytösuonpolku 3 B 24, 00300 Helsinki, info@pikkisjuhlii.fi

Rekisteriasioistavastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Nimi: Hanni Hyvärinen, puheenjohtaja

Yhteystiedot: Kytösuonpolku 3 B 24, 00300 Helsinki, hanni@pikkisjuhlii.fi

Rekisterin nimi

Pikkis juhlii ry:n jäsenrekisteri, tapahtumanjärjestäjien yhteystietorekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus/rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on ylläpitää rekisteriä Pikkis juhlii ry:n yhteistyötahoista ja jäsenistä.

Yhteistyötahojen ja jäsenten henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

  • Pikkis juhlii ry:n toiminnasta ja tapahtumista tiedottamiseen
  • tapahtumatiedotukseen
  • yhteydenpitoon Pikkis juhlii ry:n toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisiin tahoihin ja muihin vastaaviin käyttötarkoituksiin
  • palkkionmaksuun

Kerättävien henkilötietojen tulee olla asianmukaisia ja olennaisia ja rajoitettuja siihen, mikä on tarpeellista yhdistyksen tiedotuksen kannalta (Henkilötietojen minimointi ja kohtuullisuus).

Henkilötiedot ovat täsmällisiä ja päivitettyjä.

Pikkis juhlii ry pyrkii varmistamaan kaikilla kohtuullisilla keinoilla, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat ja virheelliset henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä.

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen tietojen käsittelyä varten ja ne hävitetään luotettavalla tavalla, kun niiden säilyttäminen ei ole välttämätöntä.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

– yhteystiedot kuten nimi, yritys/organisaatio, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköposti

– toimiala

– tehtävä

– mahdolliset luvat ja suostumukset

– mahdolliset muut rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot

– henkilötunnus (palkkion maksaminen, hallituksen vastuunroolit)

– tilitiedot (palkkion saajat ja yritykset)

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

– Pikkis juhlii ry:n internet-sivustolla tai Google Forms- sivustolla tapahtuvan rekisteröitymisen ja/tai tietojen luovutuksen seurauksena tai

– yhteystyötahon tai jäsenen itse luovutettua tietonsa Pikkis juhlii ry:n aktiiveille,

– yhteistyökumppaneiden julkisilta verkkosivuilta keräämällä

Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Jäsen- ja yhteistyökumppanirekisteri on tarkoitettu Pikkis juhlii ry:n sisäiseen käyttöön.

Rekistereiden tietoja ei luovuteta Pikkis juhlii ry:n ulkopuolisille kolmansille osapuolille.

Rekisterin suojauksenperiaatteet

Manuaalinen aineisto:

Manuaalista aineistoa ei ole.

Sähköisesti tallennetut tiedot:

Rekisterin käyttöön ovat oikeutettuja vain Pikkis juhlii ry:n aktiivit. Tiedot kerätään tietokantaan, joka on palomuurilla, käyttäjätunnuksin/salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.

Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat Pikkis juhlii ry:n henkilörekisterissä olevat tiedot. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna edellä kohdassa 2. (Rekisteriasioita koskevat tiedustelut) mainitulle, rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa yllä mainitussa osoitteessa. Tarkastuspyynnön voi tehdä maksutta kerran vuodessa. Tarkastuspyyntöihin vastataan viivytyksettä, yleensä kahden viikon kuluttua pyynnön esittämisestä.

Virheellisen henkilötiedon korjaaminen
Rekisteröidyillä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tai ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjän asiakaspalveluun.

Henkilötiedon poistaminen
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietonsa poistamista henkilörekisteristä ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön. Vaatimus henkilötiedon poistamisesta on tehtävä kirjallisesti tai muulla tavalla todisteellisesti.